Svårläst 4: Graffiti


Alldeles intill Gatunämndens gamla förbudsskylt finns den här lilla söta byggnaden. Det är en friliggande tegelkloss som bara står där tungt och anonymt i parkgräset. Kan vara ett elverk. Kan vara ett förråd. Kan vara en skulptur av Per Kirkeby. Kan vara Loranga och Masarins garage som blev en swimmingpool. Oavsett vad byggnaden döljer, så ser det ut som den sista nyckeln hit tappades bort för väldigt länge sedan. Exteriört har klossen dock fått nytt liv, genom frivilliga insatser. Det är starka färger och lite blingbling och sedvanligt oläsliga signaturer i lager på lager. Klart jag hade önskat lite bättre graffiti, för det är en sällsynt snyggt placerad yta att måla på. Men det är som med det mesta på den här gatan; det finns en svindlande storstadskänsla som är uppblandad med en sunkig och tafflig småstadstouch.
“Hmm… är det verkligen tillåtet att klottra här i parken”, tänker jag och går tillbaka till förbudsskylten för att se efter, men nej, det står verkligen ingenting om vare sig graffiti eller klotter. Tänk att sånt inte existerade ens som en hotbild i gatunämndens medvetande på den tiden. Då var det mest okontrollerad bollsparkning som oroade.

Svårläst 3: Affisch bakom galler


Man arrangerar en festkväll (för att fira Kosovos självständighet). Man trycker upp affischer. Sen tejpar (!) man upp en affisch på insidan av ett dubbelt Gunnebo-stängsel. Så att alla som står och lunchköar till Bosniska köket kan se. Av de glada festbilderna på albaner.net att döma, så gick nog informationen fram i alla fall, trots den begränsade läsbarheten.

Svårläst 1: Gammal förbudsskylt


Det finns ett långsmalt parkstråk som förbinder Norra Grängesbergsgatan med Lantmannagatan. Här rastas stora hundar och här har folk grillfester på sommaren. Här finns en lekplats och en cykelbana in mot stan. Bollsparkning förekommer. Säkert en massa fuffens också. Vilka regler gäller för en sådan allmän plats, undrar kanske vän av ordning. Då finns det ett anslag. I det norra hörnet ut mot Norra Grängesbergsgatan står järnskylten som talar om vilka regler gatunämnden en gång i urtiden fastslagit för denna plats. Texten är hårt angripen av rost och alger, och det är egentligen bara arkeologer som kan tyda den. Så här står det skrivet:

Det är förbjudet
att skada planteringar, att cykla i
gångar och på lekplatser samt att
låta hund löpa lös i planteringar.
På allmän lekplats får hund ej
medföras.
Bollsparkning får endast äga rum
på särskild bollplan.

GATUNÄMNDEN