fisk och limo

Fiskar och limousiner är det man ser allra minst av på NGBG. Därför kändes det väldigt ovanligt att idag, tidigt på morgonen, finna gatan helt öde så när som på just en påse fisk och en blanksvart limousin. Ovanligt och förbryllande.

2 thoughts on “fisk och limo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *